Vrachtverkeer door kernen
09-03-2023

Vrachtverkeer door kernen

Afgelopen week was het weer raak. Een auto, rijdend op de N554, ramde een gevel in Meerlo.

Over de N554 is al jaren gesteggel en juist op het moment dat de weg wordt overgedragen aan de gemeente gaat het weer fout. Het is tijd dat er snel actie wordt ondernomen om de situatie veiliger te maken.

Niet alleen de situatie op de N554 in Meerlo baart ons zorgen. Ook het toegenomen vrachtverkeer over met name de maasdorpen is een enorm probleem.  Langs de basisschool in Lottum rijden de vrachtauto’s, door Broekhuizen en Swolgen neemt het vrachtverkeer alleen maar toe en ook de kruising van de N554 en de Swolgenseweg in Tienray levert gevaarlijke situaties op. Helaas zal deze situatie alleen maar verslechteren: de grindwinning in de Diepeling met bijbehorende vrachtbewegingen staat op het punt om te worden uitgebreid en de gemeente Venray neemt maatregelen om het verkeer te remmen in de kern van Blitterswijck.

Vooral dit laatste zal volgens Essentie leiden tot meer verkeersbewegingen door onze kernen. Door het verlagen van de maximum snelheid en plaatsen van wegversmallingen, zullen veel chauffeurs de weg naar de snelweg zoeken via de kernen van Broekhuizen, Lottum, Swolgen of Tienray. Hierover heeft Essentie dan ook vragen gesteld aan het college van B&W. De beantwoording van deze vragen getuigt van weinig urgentie, hoe hier naar de toekomst toe op te anticiperen. We zullen hier dan ook verder strak op blijven inzetten en aandacht voor blijven vragen.

Uiteraard begrijpen we dat er verkeer over deze ontsluitingswegen moet gaan. Mensen zullen naar hun werk moeten en vracht moet nu eenmaal op de plek van bestemming komen. Maar meer visie op het verkeer en een snelle, gedegen aanpak wat betreft het (vracht)verkeer in álle kernen is wat ons betreft zeer belangrijk!

Stef van Loo
Raadslid Essentie

Lees verder: N554 Een veilige weg tussen Meerlo en Tienray