Onze essentie

Anbi

Essentie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoals de ANBI-regels vragen publiceren wij hieronder een aantal verplichte gegevens. Ook kunt u vanwege de ANBI status, onder bepaalde voorwaarden, de contributie en uw gift als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 820568521

Doelstelling

Onze visie gaat uit van de lokale identiteit van de inwoners, die samen de verschillende kernen vormen en vormgeven en als geheel samen de gemeente Horst aan de Maas vormen. De kernen zijn dus geïntegreerd in het grotere geheel, maar de eigen identiteit blijft behouden. Politiek gezien zal Essentie haar keuzes verantwoorden in het licht van het grotere geheel. Er is aandacht voor de individuele kernen. Maar de gemeente houdt niet op bij de gemeentegrens. Dit houdt in dat Essentie bereidt is om over de lokale grenzen heen te kijken in het algemeen belang van de regio. Deze principiële basishouding kan gerealiseerd worden door de gezamenlijke erkenning van een aantal uitgangspunten. 

Lees verder onze visie

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding van de partij. Voorgeschoten kosten kunnen door leden en bestuursleden middels een declaratie worden ingediend en zal worden uitbetaald na goedkeuring door de penningmeester. Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving. Essentie heeft geen medewerkers in dienst.

Verslag van activiteiten over 2022

In 2022 heeft de vereniging Essentie de volgende geplande activiteiten gehouden.Buiten de geplande activiteiten zijn er diverse spontane activiteiten gehouden. Er zijn politieke vergaderingen gehouden die losstaan van de vereniging Essentie.  

  •  3 ledenvergaderingen
  • 12 bestuursvergaderingen
  • Organisatie Verkiezingen 2022
  • 3 Thema avonden
Essentie:

Samen krijgen we het voor elkaar. Doe met ons mee en meld je aan!

Als lid steun je Essentie! We zijn vooral een vereniging waar gesproken wordt over lokale ontwikkelingen. Maar ook een club waar veel gelachen wordt en die vooral leuk is! Na de serieuze onderwerpen is altijd ruimte voor gezellige momenten en een borrel. Zo is er ook minimaal één keer per jaar de Essentie-dag: gezellig uitje voor alle leden.